ដីលក់នៅស្វាយជ្រំ-អរិយក្សត្រ។

Land

150 $
Kandal
Sale 0 0 85550 m²

ដីលក់នៅស្វាយជ្រំ-អរិយក្សត្រ។ ស្ថិតនៅ ភូមិលើ ឃុំស្វាយជ្រំ ស្រុកខ្សាច់កណ្តាល ខេត្ត​​​​​កណ្តាល។

土地出售和出租在五号公路上。

Land

130000 $
Kampong Chhnang
Sale 0 0 1578 m²

土地出售和出租在五号公路上。 National Road 5,Ota nes village, Rolea B'ier Commune, Rolea B'ier District,kampong chhnang​​​​​​​ province.

土地出售在干啦省.

Land

150 $
Phnom Penh
Sale 0 0 85550 m²

土地出售在干啦省. Phum leur, Khum Svay Chrom, Srok Ksach Kandal, kadal province.

Land for sale near national road5.

Land

16 $
Kampong Chhnang
Sale 0 0 14379 m²

Land for sale near national road5. near National Road 5, andong chruo village, RoleaB'ier​​ Commune, Rolea B'ier District,kampong chhnang province。